Dacă aș fi primar

Aspecte problematice privind asigurarea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale prin prisma Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020

În vederea realizării Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020, în data de 20 decembrie 2017 Guvernul a aprobat modificările şi completările operate în Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020 (Hotărârea Guvernului RM nr. 573 din 6 august 2013).Aspectele problematice în raport cu relaţiile interbugetare au fost marcate de Strategie în anul 2013 după cum urmează: „dependenţa bugetară a fiecărui nivel al administraţiei publice faţă de cel imediat superior; ineficienţa sistemului existent de transferuri care nu stimulează eforturile fiscale proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale de colectare a impozitelor; volatilitatea sporită a sistemului de finanţe publice locale de la un an la altul”. Pentru a remedia aspectele susmenţionate Guvernul a formulat o serie de obiective pe termen scurt şi pe termen lung.

Problema indicată în Strategia actualizată în anul 2017 este una nouă – lipsa mijloacelor financiare suficiente pentru remunerarea muncii, în timp ce obiectivul şi măsurile pentru atingerea acestuia nu s-au modificat: „consolidarea bazei de venituri locale proprii ale autorităţilor publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor”, ceea ce nu poate fi realizat, în primul rând, în condiţiile surselor (impozitelor) limitate, atribuite/alocate bugetelor locale.

Referitor la soluţionarea problemei conexe salarizării, aceasta nu poate fi soluţionată în mod individual în lipsa unei viziuni strategice referitoare la sistemul de salarizare al sectorului bugetar şi celui real. (Diferenţa dintre salariul minim al lucrătorilor sectorului bugetar şi salariul minim garantat al lucrătorilor din sectorul real constituie 50%. În anul 2016 diferenţa dintre salariul minim achitat în sectorul bugetar şi minimul de existenţă a atins 33%, ceea ce poate fi considerată o încălcare a dreptului la un trai decent).

Obiectivul pe termen lung prevăzut de Strategie a rămas intact: „Consolidarea managementului financiar la nivelul autorităţilor publice locale cu garantarea disciplinei financiare, creşterea transparenţei şi participării publice”.

Peste câteva luni va fi demarat procesul de formare a bugetelor pe anul 2019. În acest context, autorităţile publice locale vor avea însărcinarea de a prezenta propuneri fundamentate şi argumentate din punct de vedere economic cu privire la extinderea listei surselor de venit la bugetele locale, precum şi referitoare la remunerarea muncii.

Liliana Agarcova
expert în finanțe publice și politici fiscale

Descarcă aici articolul „Aspecte problematice privind asigurarea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale prin prisma Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020”

Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.

Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.

Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.